KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Çalışan Adayı;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mega Sensör Ve Otomasyon
Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK
kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır
Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde
belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebeple bilmemizi
istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle
paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
1 Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk
bilginiz;
E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız;
Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi); Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil
bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz,
bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz;
İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar,
pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret);
Fotoğrafınız;
Sürücü belgesi bilgileriniz;
Hobilerinize ilişkin bilgiler;
Maaş beklentiniz;
Askerlik durumu bilginiz,
Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri) ,
Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer
bilgileriniz
Mega Sensör Ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından KVKK’ya uygun
olarak işlenmektedir.
Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması
halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Mega Sensör Ve Otomasyon
Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde saklanabilecektir.
2 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet
Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
Sizinle iletişim kurulabilmesi,
Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin
sağlanması,
Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup
olmadığınızı tespit edilebilmesi,
Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp
çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın
tespitinin sağlanması, Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde
özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup
olmadığının tespiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum
sağlanabilmesi.
3 Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere
Dayanarak İşliyoruz?
Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5 maddesinde yer alan (i)
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii)
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin
internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla
(örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.
4 Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Söz konusu kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili
mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sizleri istihdam
edebilmeleri amacıyla grup şirketlerimize aktarılabilecektir.
5 Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
Erişebilirsiniz?
KVKK’nın 11 maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Mega Sensör Ve Otomasyon
Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek
ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.
İlgili formu görüntülemek için tıklayınız .