ReeR – AKSESUARLAR

ReeR – AKSESUARLAR

Mosaic accessorier
  • MCM – Mozaik yapılandırma belleği
  • MSC – Mozaik güvenlik iletişimi
  • CSU – USB kablosu
  • CPM – Polarizasyon anahtarı
  • MCT – MSC BUS aktarımı için seri kablo
  • MPD – Pull-Down Aüdaptör
  • HM1 görüntüleme
MASTER UNIT
M1 – Ana Ünite
COMMUNICATION

MB – Field-bus üniteler
MCT – Arayüz bağlatı üniteleri

SPEED MONITORING

MV0, MV1, MV2 – Güvenli hız izleme üniteleri

SAFETY RELAY

MOR4/MOR4S8 – Konfigüre edilebilir çıkış üniteleri ile emniyet rölesi
MR3 / MR4 – Emniyet rölesi üniteleri

ADDITIONAL INPUTS
MI8/MI16 – Girdi birimleri
MI12T8 – Test çıkışı olan giriş ünitesi
ADDITIONAL OUTPUTS

MO2, MO4 – Çıkış birimi MOR LH CS8 – Yüksek akım çıkış birimi (2A)

ADDITIONAL INPUT/OUTPUT

MI8O2 – Giriş\Çıkış Birimleri

ADDITIONAL NO SAFETY OUTPUT

MOS8/MOS16 – Güvenli olmayan çıkış birimleri

ACCESSORI

Mosaic accessories

79 Ratio Agency