ReeR – Güvenlik Röleleri

ReeR – Güvenlik Röleleri

MR2/MR4 -Emniyet rölesi çıkış üniteleri
 • Kılavuzlu kontaklı MR2 – 2 emniyet röleleri
  2 NO + 1 NC kontak (250 VAC 6 A)
  EDM geri beslemesi için 1 NC kontak
 • Kılavuzlu kontaklı MR4 – 4 emniyet röleleri
  4 NO + 2 NC kontak (250 VAC 6 A)
  EDM geri beslemesi için 2 NC kontak
MOR4/MOR4S8 – Güvenlik rölesi çıkış üniteleri
 • MOR4 – rehberli kontaklı 4 emniyet rölesi
  4 YOK kontak (250 VAC 6 A). MSD aracılığıyla iki farklı yapılandırma seçmek mümkündür:
  4 bağımsız tek kanal çıkış
  2 çift kanal çıkış
 • Start / Restart interlock ve EDM için 4 giriş
  Tek kanallı LED sinyalizasyon
  MOR4S8 – MOR4 olarak, 8 durum çıkışı (PNP 100 mA)
MASTER UNIT
M1 – Ana Ünite
COMMUNICATION

MB – Field-bus Üniteler
MCT -Arayüz bağlatı üniteleri

SPEED MONITORING

MV0, MV1, MV2 – Emniyet hız izleme üniteleri

SAFETY RELAY

MOR4 / MOR4S8 – Ayarlanabilir çıkış üniteleri ile emniyet rölesi
MR3 / MR4 – Emniyet rölesi üniteleri

ADDITIONAL INPUTS
MI8/MI16 – Giriş üniteleri
MI12T8 – Test çıkışı olan giriş üniteleri
ADDITIONAL OUTPUTS

MO2, MO4 – Çıkış birimi MOR LH CS8 – Yüksek akım çıkış birimi (2A)

ADDITIONAL INPUT/OUTPUT

MI8O2 – Giriş/Çıkış Üniteleri

ADDITIONAL NO SAFETY OUTPUT

MOS8/MOS16 – Güvenli olmayan çıkış üniteleri

ACCESSORI

Mozaik Aksesuarlar

79 Ratio Agency