ReeR – Hız İzleme

ReeR – Hız İzleme

MV0/MVHız kontrolü (PL e’ye kadar):
Sıfır hız kontrolü, Maksimum hız kontrolü, Hız aralığı kontrolü, Yön1/MV2 – Hız kontrol üniteleri

 

  • MV0 – 2 yakın anahtar için giriş
  • MV1 – 1 artımsal enkoder ve 2 yakın anahtar için giriş
  • MV2 – 2 artımlı enkoder ve 2 yakın anahtar için giriş
MASTER UNIT
M1 – Master Unit
COMMUNICATION

MB – Field-bus units
MCT – Interface connection units

SPEED MONITORING

MV0, MV1, MV2 – Safety speed monitoring units

SAFETY RELAY

MOR4/MOR4S8 – Safety relay with configurable outputs units
MR3/MR4 – Safety relay units

ADDITIONAL INPUTS
MI8/MI16 – Input units
MI12T8 – Input unit with test output
ADDITIONAL OUTPUTS

MO2, MO4 – Output unit MOR LH CS8 – High current output unit (2A)

ADDITIONAL INPUT/OUTPUT

MI8O2 – Input/Output Unit

ADDITIONAL NO SAFETY OUTPUT

MOS8/MOS16 – Non-safety output units

ACCESSORI

Mosaic accessories

79 Ratio Agency