ReeR – İlave Çıkış

ReeR – İlave Çıkış

MO2/MO4 – Çıkış Üniteleri
 • MO2
  2 çift OSSD Kat. 4 güvenlik çıkışı (PNP 400 mA)
  Start / Restart interlock ve EDM için 2 giriş
  2 durum çıkışı (PNP 100 mA)
  Kİ4
 • 4 çift OSSD Kat. 4 güvenlik çıkışı (PNP 400 mA)
  Start / Restart interlock ve EDM için 4 giriş
  4 durum çıkışı (PNP 100 mA)
MO4 LH CS8 – Yüksek akım çıkış birimleri
 • 4 tek kanal veya 2 çift OSSD Kat. 4 güvenlik çıkışı (PNP 2,0 A)
  Start / Restart interlock ve EDM için 4 giriş
  8 durum çıkışı (PNP 100 mA)
MASTER UNIT
M1 – Ana Ünite
COMMUNICATION

MB – Saha otobüsleri
MCT – Arabirim bağlantı birimleri

SPEED MONITORING

MV0, MV1, MV2 – Emniyetli hız denetleme üniteleri

SAFETY RELAY

MOR4 / MOR4S8 – Ayarlanabilir çıkış üniteleri ile emniyet rölesi
MR3 / MR4 – Emniyet rölesi üniteleri

ADDITIONAL INPUTS

MI8 / MI16 – Giriş üniteleri
MI12T8 – Test çıkışı olan giriş birimi

ADDITIONAL OUTPUTS

MO2, MO4 – Çıkış birimi MOR LH CS8 – Yüksek akım çıkış birimi (2A)

ADDITIONAL INPUT/OUTPUT

MI8O2 – Giriş / Çıkış Ünitesi

ADDITIONAL NO SAFETY OUTPUT

MOS8 / MOS16 – Emniyetli olmayan çıkış üniteleri

ACCESSORI

Mozaik Aksesuar

79 Ratio Agency